Tag

Wulfenite

wulfenite 

Wulfenite

Wulfenite video Wulfenite is a lead molybdate mineral with the formula PbMoO4. It can be most often found as thin tabular crystals...
ອ່ານ​ຕື່ມ
Wulfenite Madagascar 

Wulfenite, ຈາກມາດາກັດກາ

Wulfenite, ຈາກວິກິຂອງ Madagascar Wulfenite ແມ່ນແຮ່ທາດທີ່ມີທາດໂມລິບເດດທີ່ນໍາມາໃຊ້ດ້ວຍສູດ PbMoO4. ມັນສາມາດຖືກພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນບາງ ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!