Gemological ສະ​ຖາ​ບັນ​ຂອງ​ກໍາ​ປູ​ເຈຍ

ຂ່າວ

ການຝຶກອົບຮົມການຂາຍເຄື່ອງປະດັບທີ່ Sabara Angkor Resort & Spa

ການຝຶກອົບຮົມການຂາຍເຄື່ອງປະດັບທີ່ Sabara Angkor Resort & Spa

ທ່ານນາງ Iet ຝຶກອົບຮົມນັກທ່ອງທ່ຽວແລະຜູ້ຈັດການ Sabara Angkor Resort & Spa ສໍາລັບການຂາຍຂອງເຄື່ອງປະດັບຂອງພວກເຮົາ, ທັງຫມົດທີ່ກໍານົດໄວ້ພຽງແຕ່ມີແກ້ວປະເສີດທໍາມະຊາດຈາກປະເທດກໍາປູເຈຍ.

ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!