Gemological ສະ​ຖາ​ບັນ​ຂອງ​ກໍາ​ປູ​ເຈຍ

ຂ່າວ
vietnamese national tv

ການສໍາພາດໂດຍໂທລະພາບແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ

0 ຮຸ້ນ

ການສໍາພາດໂດຍໂທລະພາບແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການສໍາພາດໃນມື້ນີ້ໃນ Luc Yen, ໂດຍຫວຽດນາມໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ, ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແກ້ວປະເທດຫວຽດນາມແລະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ. ການອອກອາກາດແມ່ນກໍານົດໃນເດືອນຖັດຈາກ VTV1 ແລະ VTV3.

0 ຮຸ້ນ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!