ໃຫມ່

ທອງແດງທີ່ມີໂລຫະປະດັບດ້ວຍທອງເຫລືອງ

ທອງ ຄຳ ສີປະເສີດທີ່ມີໂລຫະປະສົມນ້ ຳ ໜັກ 8.75 ຊີຊີ

$114.00
ໃຫມ່

ທອງແດງທີ່ມີໂລຫະປະດັບດ້ວຍທອງເຫລືອງ

ທອງ ຄຳ ສີປະເສີດທີ່ມີໂລຫະປະສົມນ້ ຳ ໜັກ 9.42 ຊີຊີ

$122.00
ໃຫມ່

ທອງແດງທີ່ມີໂລຫະປະດັບດ້ວຍທອງເຫລືອງ

ທອງ ຄຳ ສີປະເສີດທີ່ມີໂລຫະປະສົມນ້ ຳ ໜັກ 9.72 ຊີຊີ

$126.00
ໃຫມ່

ທອງແດງທີ່ມີໂລຫະປະດັບດ້ວຍທອງເຫລືອງ

ທອງ ຄຳ ສີປະເສີດທີ່ມີໂລຫະປະສົມນ້ ຳ ໜັກ 10.29 ຊີຊີ

$134.00
ໃຫມ່

ທອງແດງທີ່ມີໂລຫະປະດັບດ້ວຍທອງເຫລືອງ

ທອງ ຄຳ ສີປະເສີດທີ່ມີໂລຫະປະສົມນ້ ຳ ໜັກ 10.81 ຊີຊີ

$141.00
ໃຫມ່

mookaite ທີ່ມີສີບົວອອກເປັນສີບົວ

ສີບົວ mookaite ຂະ ໜາດ 5.76 ct

$12.00
ໃຫມ່

mookaite ທີ່ມີສີບົວອອກເປັນສີບົວ

ສີບົວ mookaite ຂະ ໜາດ 6.01 ct

$12.00
ໃຫມ່

mookaite ທີ່ມີສີບົວອອກເປັນສີບົວ

ສີບົວ mookaite ຂະ ໜາດ 8.10 ct

$16.00
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!