Gemological ສະ​ຖາ​ບັນ​ຂອງ​ກໍາ​ປູ​ເຈຍ

ຂ່າວ

ຂໍຂອບໃຈກັບນາງ Angelina Jolie ສໍາລັບການຢ້ຽມຢາມທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້ໃນຮ້ານຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້

ຂໍຂອບໃຈກັບນາງ Angelina Jolie ສໍາລັບການຢ້ຽມຢາມທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້ໃນຮ້ານຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້.

ຂອບໃຈສໍາລັບຄວາມເມດຕາຂອງທ່ານ

ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!