Tag

ບົກຊິດ

ບົກຊິດ  

ບົກຊິດ

Bauxite Bauxite ແມ່ນຫີນຫີນຕະກອນທີ່ມີເນື້ອໃນອາລູມີນຽມຂ້ອນຂ້າງສູງ. ມັນແມ່ນແຫລ່ງອາລູມີນຽມແລະກາລີນຽມຕົ້ນຕໍຂອງໂລກ….
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!