Tag

ສີຂາວ

topaz ສີຂາວ

White Topaz

ສີຂາວ Topaz ສີຂາວ topaz ແມ່ນພັນທີ່ບໍ່ມີສີຂອງ Topaz. ມັນຖືກຊື່ວ່າ "ສີຂາວ" ໃນຕະຫຼາດເພັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສິດທິ ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!