Tag

Anatase

ອະໄວຍະວະເພດ  

Anatase

Tags
Anatase Anatase ແມ່ນຮູບແບບແຮ່ທາດທີ່ສາມາດແຜ່ລາມໄດ້ຂອງ titanium dioxide. ແຮ່ທາດໃນຮູບແບບ ທຳ ມະຊາດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພົບກັບສີ ດຳ, …
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!