Tag

ແກ້ວເຕັມໄປ

ແກ້ວເຕັມແກ້ວ  

ແກ້ວເຕັມແກ້ວ

ການຕື່ມກະດູກຫັກຫລືຮອຍແຕກພາຍໃນຂີ້ເຫຍື້ອດ້ວຍແກ້ວ ນຳ ຫລືວັດສະດຸທີ່ຄ້າຍຄືກັນຊ່ວຍປັບຄວາມໂປ່ງໃສຂອງແກນ, ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!