Tag

opal ໄຟ

opal ໄຟ  

opal ໄຟ

ຄວາມຫມາຍ opal ໄຟ. ພວກເຮົາເຮັດເຄື່ອງປະດັບຕາມປະເພນີດ້ວຍການຕັດຫລືລວດລາຍໄຟ opal ເປັນຊຸດໃສ່ຕຸ້ມ, ແຫວນ, ສາຍຄໍ, ສາຍແຂນຫລືສາຍແຂນ….
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!