Tag

Chrysocolla

chrysocolla malachite  

Chrysocolla malachite

Chrysocolla malachite Malachite ແລະ chrysocolla ແມ່ນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງວົງມົນສີຂຽວທີ່ງົດງາມໃນເຂດສີຂຽວເລິກ. ຫລື ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!