Tag

Chrome

ສີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ Chrome Tourmaline  

ການປ່ຽນສີ chrome tourmaline

ການປ່ຽນສີ chrome tourmaline Tourmaline ແມ່ນແຮ່ທາດແຮ່ທາດຫີນປະສົມທີ່ມີສ່ວນປະກອບເຊັ່ນອະລູມິນຽມ, ທາດເຫຼັກ, ແມກນີຊຽມ, sodium, lithium, ຫຼື ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!