Tag

Chrysanthemum

ຫີນ Chrysanthemum

ຫີນ Chrysanthemum

ຫີນ Chrysanthemum ຫີນ Chrysanthemum, ບາງຄັ້ງກໍ່ເອີ້ນວ່າຫີນດອກໄມ້, ແມ່ນດອກໄມ້ກ້ອນຫີນທີ່ຜະລິດມາໄດ້ຫຼາຍລ້ານປີກ່ອນຍ້ອນການເຄື່ອນໄຫວທາງທໍລະນີສາດແລະ ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!