Tag

Kornerupine

cat ຂອງຕາ kornerupine

cat ຂອງຕາ kornerupine

ຕາຂອງແມວ kornerupine ຕາຂອງ kornerupine ຕາແມ່ນເອີ້ນວ່າ Prismatine. ມັນເປັນສານແຮ່ທາດ Boro-silicate ຫາຍາກທີ່ມີສູດ (Mg, Fe2 +) 4 (Al, Fe3 +) 6 (SiO4, BO4) 5 (O, OH) 2. ມັນກໍາລັງ crystallizes ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
kornerupine

Kornerupine

Kornerupine Kornerupine ແມ່ນເອີ້ນວ່າ Prismatine. ມັນເປັນສານແຮ່ທາດ Boro-silicate ຫາຍາກທີ່ມີສູດ (Mg, Fe2 +) 4 (Al, Fe3 +) 6 (SiO4, BO4) 5 (O, OH) 2. ມັນກະຕຸ້ນຢູ່ໃນ orthorhombic- ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!