Tag

ມາລາວີ

Malaia garnet Kenya

Malaia garnet

garnet Malaia, ຈາກ Kenya Malaia garnet ຫຼື Malaya garnet ແມ່ນຊື່ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານມະນີເວດ ສຳ ລັບແສງສະຫວ່າງຫາສີສົ້ມແກມສີອອກບົວເລັກນ້ອຍ, ສີແດງ…
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!