Tag

Moss

Moss agate

Moss agate

Moss agate Moss agate ເປັນແກ້ວປະເສີດທີ່ມີມູນຄ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງທີ່ສ້າງຈາກ silicon dioxide. ມັນແມ່ນຮູບແບບຂອງ chalcedony ເຊິ່ງປະກອບມີແຮ່ທາດຂອງ ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!