Tag

Nuummite

Nuummite ຈາກ Greenland

Nuummite, ຈາກ Greenland

Nuummite, ຈາກ Greenland ວິດີໂອ Nuummite ແມ່ນຫີນ metamorphic ທີ່ຫາຍາກທີ່ປະກອບດ້ວຍແຮ່ທາດ amphibole gedrite ແລະ anthophyllite. ມັນມີຊື່ວ່າ ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!