Tag

Obsidian

ສີ ຄຳ

ທອງ ຄຳ ອ່ອນມະນີສອນ

ຜູ້ລ້າທອງ ຄຳ Golden obsidian, ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າທອງ sheen obsidian ຫຼື sheen obsidian ແມ່ນກ້ອນຫີນທີ່ບັນຈຸຮູບແບບຂອງຟອງອາຍແກັສ, ຍັງເຫຼືອຈາກ ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
obsidian snowflake

Snowflake Obsidian

Snowflake Obsidian Obsidian ແມ່ນເປັນແກ້ວ volcanic ທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດເປັນຫີນທີ່ມີໄຟໄຫມ້ຂີ້ເຫຍື້ອ. ມີ cristobalite ລວມມັນແມ່ນຜະລິດເມື່ອ felsic ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
obsidian

Obsidian

Obsidian Obsidian ເປັນແກ້ວ volcanic ທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຖານະເປັນຫີນທີ່ເກີດໄຟໄຫມ້. ມັນຖືກຜະລິດໃນເວລາທີ່ felsic lava extruded ຈາກ ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!