Tag

Serpentine

serpentine

Serpentine

ຫີນ Serpentine Serpentinite ແມ່ນຫີນທີ່ປະກອບດ້ວຍແຮ່ທາດ serpentine ໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍກວ່າ, ຊື່ທີ່ມາຈາກຄວາມຄ້າຍຄືກັນຂອງໂຄງສ້າງ…
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!