Tag

ຕາແມວ Sillimanite

ແກ້ວມະນີຕາຂອງ Sillimanite ໝາຍ ເຖິງຜົນປະໂຫຍດແລະລາຄາ 

ຕາແມວ Sillimanite

ແກ້ວມະນີຕາຂອງ Sillimanite ໝາຍ ເຖິງຜົນປະໂຫຍດແລະລາຄາ. ຕາຂອງແມວ Sillimanite ບາງຄັ້ງຖືກເອີ້ນວ່າ fibrolite ເພາະວ່າຜລຶກຂອງມັນເກີດຂື້ນໃນ ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!