Tag

Snowflake

obsidian snowflake

Snowflake Obsidian

Snowflake Obsidian Obsidian ແມ່ນເປັນແກ້ວ volcanic ທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດເປັນຫີນທີ່ມີໄຟໄຫມ້ຂີ້ເຫຍື້ອ. ມີ cristobalite ລວມມັນແມ່ນຜະລິດເມື່ອ felsic ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!