Tag

Ulexite

Ulexite

Ulexite

Tags
Ulexite Ulexite, sodium hydrorate borate hydroxide, ບາງຄັ້ງກໍ່ເອີ້ນວ່າໂງ່ນຫີນໂທລະພາບ, ແມ່ນແຮ່ທາດທີ່ເກີດຂື້ນໃນຝູງຜລຶກໄປເຊຍກັນເປັນສີຂາວລຽບໆ ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!