Tag

Wulfenite

Wulfenite Madagascar

Wulfenite, ຈາກມາດາກັດກາ

Wulfenite, ຈາກວິກິຂອງ Madagascar Wulfenite ແມ່ນແຮ່ທາດທີ່ມີທາດໂມລິບເດດທີ່ນໍາມາໃຊ້ດ້ວຍສູດ PbMoO4. ມັນສາມາດຖືກພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນບາງ ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!